Begynderundervisningen

 

I begynderundervisningen handler det om at lære bogstavernes navne og lyde at kende. Undervisningen bygger på lydmetoden, og børnene lærer hurtigt at sætte enkeltlyde sammen til småord. Efterhånden udvides ordlængden, og hurtigt kan barnet læse tekster med lydrette ord. Det er vigtigt, at barnet i begynderundervisningen læser med en voksen, og at der tales om det læste, således at det sikres, at barnet har forståelse for det læste. Endvidere udvides barnets ordforråd, hvilket for børn i udlandet er ekstra vigtigt at være opmærksom på.

Læsning, skrivning og stavning går hånd i hånd. Derfor arbejdes der i begynderundervisningen på alle områder samtidigt. Børnene legeskriver, og tidligt får børnene en idé om skriftssprogets former.

Fantasifulde universer og letlæsningsbøger med oplæsningsstøtte fra computeren giver børnene helt nye og sjove måder at lære på.

Se denne præsentationsvideo