Dansk på folkeskoleniveau

Begynderundervisningen

I begynderundervisningen handler det om at lære bogstavernes navne og lyde at kende. Undervisningen bygger på lydmetoden, og børnene lærer hurtigt at sætte enkeltlyde sammen til småord. Efterhånden udvides ordlængden, og hurtigt kan barnet læse tekster med lydrette ord. Det er vigtigt, at barnet i begynderundervisningen læser med en voksen, og at der tales om det læste, således at det sikres, at barnet har forståelse for det læste. Endvidere udvides barnets ordforråd, hvilket for børn i udlandet er ekstra vigtigt at være opmærksom på.

Læsning, skrivning og stavning går hånd i hånd. Derfor arbejdes der i begynderundervisningen på alle områder samtidigt. Børnene legeskriver, og tidligt får børnene en idé om skriftssprogets former.

Fantasifulde universer og letlæsningsbøger med oplæsningsstøtte fra computeren giver børnene helt nye og sjove måder at lære på.

Mellemtrinnet

På mellemtrinnet har barnet knækket læsekoden og har nu brug for at læse en masse bøger. Men teksterne skal passe til barnets niveau, for at barnet fastholder læseinteressen. Hastigheden øges,  læsningen bliver mere flydende, og barnet får for alvor lyst til og mod på at læse.

Et hav af danske bøger er kun et klik væk. Bøgerne kan vælges efter interesse og sværhedsgrad, og Dansk i Hele Verden sikrer, at  børnene altid læser på deres aktuelle niveau.

Læs også hvad andre børn i verden mener om bøgerne, anbefal selv bogen til andre eller se et videoklip med forfatteren.

Daglig læsetræning på det rigtige niveau er helt afgørende for at udvikle engagerede og gode læsere.

Skriv løs

Skriftssproget udvikler sig gennem små skriveforløb, som er spændende og motiverende for barnet, lige som der bygges videre på stavningen. Her lærer barnet om ikke lydrette bogstaver, stumme bogstaver og de forskellige ordklassers endelser og bøjninger.

Skriv dit eget eventyr eller en uhyggelig gyser og læs hvad dine klassekammerater i  Dansk i Hele Verden har fundet på.

Få samtidig vejledning af din lærer på Dansk i Hele Verden til udvikling af skriftssproget eller bliv en mester til at stave. Det hele i et spændende onlineunivers.

Udskoling

Løft dit læse- og staveniveau og prøv dine færdigheder af. Undervisningen tilrettelægges individuelt under hensyntagen til, hvilke områder du arbejder med på din normale skole. Vægten ligger på færdighederne stavning, læsning, grammatik og skriftlig formulering. I det skriftlige arbejde lærer du også at skrive i forskellige genrer, lige som der arbejdes med litteratur og tekstanalyser.

Prøverne på undervisningsportalerne tilsvarer folkeskolens afgangsprøver, og du får omgående en karakter for din besvarelse.
På interaktive portaler får du gennem en række skriveforløb også mulighed for at udvikle dine færdigheder i skriftlig fremstilling og således opnå de færdigheder, som er nødvendige for et videre uddannelsesforløb på dansk.

[