Læse- og staveprøver

 

Dansk børn i udlandet har nu mulighed for at få foretaget de samme læse- og staveprøver, som benyttes i den danske folkeskole.

Når du har tilmeldt dit barn til  prøverne, vil du modtage et UNI-login, udstedt af det danske undervisningsministerium, og herefter kan du sammen med dit barn afvikle prøven, lige når det passer dig og i dit eget hjem.

Efter prøvernes gennemførelse udarbejdes der en sammenligning af dit barns besvarelse med en normanalyse baseret på besvarelser fra over 30.000 folkeskoleelever foretaget i foråret 2015, og du vil efterfølgende blive tilbudt en uddybende samtale om dit barns aktuelle læse- og staveniveau.

Såfremt du efter den uddybende samtale ønsker at tilmelde dit barn til et danskforløb med Dansk i Hele Verden, fratrækkes udgiften til prøverne i undervisningsafgiften.