Læseklasse

I Dansk i Hele Verdens læseklasse udvikler eleverne deres læsefærdigheder.

Forskningen viser, at børns læsefærdigheder udvikles optimalt, når de læser bøger, som passer til deres niveau. Er bøgerne for svære eller for lette, udvikles børnenes læsefærdigheder i et langsommere tempo.

Forløbet indledes med en læseprøve, for at fastlægge det helt rigtige niveau inden læseudviklingen påbegyndes.

Online-bibliotekerne, udviklet af Gyldendal og Alinea, er udviklet med henblik på, at børn og forældre hurtigt finder en bog, som passer til deres barns interesser og niveau, og alle bøgerne er med oplæsningsstøtte og flotte illustrationer.

Efter ca. 6 måneders læsetræning anbefales det at lave en opfølgende læseprøve. Prøven vil vise barnets læseudvikling i den forløbne periode, og du bliver vejledt i det videre læseforløb med dit barn.