Om

Dansk i Hele Verden drives af Michael Juul Jensen.

Jeg er uddannet folkeskolelærer i 1996 og har siden 2005 været lærer på Europaskolen i Bruxelles. Gennem de sidste ni år har jeg undervist danske børn bosiddende uden for Danmarks grænser. Nogle børn er født og opvokset i det internationale miljø i Bruxelles og har aldrig boet i Danmark, og andre har opholdt sig i Bruxelles i en periode på 3-4 år. For nogle børn har det danske sprog yderligere været udfordret af at have forældre med forskellig nationalitet, og dansk har ikke nødvendigvis været modersmålet i hjemmet.

Ideen bag Dansk i Hele Verden.

En del af de elever, jeg har undervist, har enten før eller efter skolegangen på Europaskolen i Bruxelles opholdt sig i lande, hvor de ikke har kunnet modtage danskundervisning. Dette har betydet, at de ikke har kunnet udvikle deres danskfaglige kompetencer på niveau med eleverne i den danske folkeskole, hvilket har givet vanskeligheder med tilbagevenden til det danske skolesystem.

Udviklingen af nye og spændende undervisningsmaterialer på nettet har nu gjort det muligt at tilbyde moderne og fagligt særdeles velfunderet undervisning til alle børn, uanset hvor i verden de befinder sig, blot de har adgang til en internetforbindelse.

Den manglende mulighed for at modtage danskundervisning i udlandet, min erfaring med undervisning af børn, som ikke er vokset op i en udelukkende dansksproglig sammenhæng, samt udviklingen af de nye undervisningsportaler gav mig ideen til Dansk i Hele Verden.