Priser

Introduktionsperiode

Prøv det i 3 måneder

I introduktionsperioden gennemføres et 3 måneders undervisningsforløb, hvor du sammen med dit barn oplever de muligheder onlineundervisningen giver. Du kan efter prøveperiodens udløb frit vælge, om du ønsker at fortsætte med undervisningen.

I introduktionsperioden betaler du halvdelen af programmets pris.

Basis program: kr 2939,-

Det intensive program: kr. 4947,-

Basis program

kr. 5878,- pr. halvår

Dit barn får en fast lektion hver anden uge.

Læreren gennemgår nyt stof, arbejder online med opgaver sammen med eleven og retter til hver lektion elevens arbejde. Du skal selv  i mindre omfang hjælpe dit barn mellem lektionerne, lige som du skal sørge for, at lektierne bliver lavet. Lektiemængde aftales individuelt.

Det intensive program

kr. 9895,- pr. halvår

Dit barn får en fast ugentlig lektion.

Læreren gennemgår alt nyt stof, arbejder online med opgaver sammen med eleven, retter elevens arbejde og skaber en kontinuerlig arbejdsindsats.

Du skal kun sørge for, at lektierne mellem lektionerne bliver lavet. Lektiemængde aftales individuelt.

Læse- og staveprøver

kr. 1.395,-

Prøverne afvikles online i eget hjem, og du tilbydes efterfølgende en uddybende samtale via Skype om dit barns niveau sammenlignet med danske skoleelever. Se mere her

Såfremt du efter den uddybende samtale tilmelder dit barn til et undervisningsforløb fratrækkes udgiften til prøverne i prisen for det ønskede undervisningsforløb.

I priserne indgår:

  • Lektioner via Skype
  • Online bibliotek med mere end 500 bøger
  • Digitale danskbøger
  • Læringsprogrammer
  • Online adgang 1 år.
  • Læse- og staveprøver
  • Individuelle læringsplaner
  • Løbende evalueringer
  • Online support af alle programmer

I begynderundervisningen samt til dele af staveundervisningen, skal der påregnes et mindre beløb til indkøb af læse- og arbejdsbøger.

Et skoleår udgør 2 semestre.