Tal dansk

Tal dansk henvender sig til de børn, som kun har et begrænset dansk talesprog, eller som slet ikke taler dansk i hjemmet, men hvor den ene forælder har dansk som modersmål.

Undervisningen udvikler børnenes talesprog og ordforråd og bygger på en dialog mellem lærer og elev. Børnene opbygger et ordforråd og et hverdagssprog, som skal trænes og benyttes i hjemmet med den dansktalende forælder. Der arbejdes ud fra børnenes hverdagssituationer. Det kan fx være ved morgenbordet, hvor børnene lærer at bede om mælken, juicen, brødet osv., eller børnene lærer, at de altid skal spørge på dansk, om de må se fjernsyn, spille Playstation eller få en legeaftale. Efterhånden som børnene lærer almindelige spørgeformer og almindelig fremsættende sætninger udvides til nye emner.

I lektionerne laver børnene i samspil med deres lærer små animerede film, hvor de lægger stemmer til filmens figurer. Børnene elsker de små film og øver helt naturligt udtalen, inden læreren optager barnets replikker. Efter lektionen viser børnene stolte deres små film til familien, og børnene kan fortsætte med at øve de indtalte replikker.