Udskolingen

Løft dit læse- og staveniveau og prøv dine færdigheder af. Undervisningen tilrettelægges individuelt under hensyntagen til, hvilke områder du arbejder med på din normale skole. Vægten ligger på færdighederne stavning, læsning, grammatik og skriftlig formulering. I det skriftlige arbejde lærer du også at skrive i forskellige genrer, lige som der arbejdes med litteratur og tekstanalyser.

Prøverne på undervisningsportalerne tilsvarer folkeskolens afgangsprøver, og du får omgående en karakter for din besvarelse.
På interaktive portaler får du gennem en række skriveforløb også mulighed for at udvikle dine færdigheder i skriftlig fremstilling og således opnå de færdigheder, som er nødvendige for et videre uddannelsesforløb på dansk.