Læse- og staveprøver

Hvor godt læser og staver mit barn egentlig på dansk?

Et spørgsmål som mange danske forældre bosiddende  i udlandet ofte stiller sig selv med tanke på, at børnene måske en dag skal gå i dansk skole.

Dansk i Hele Verden tilbyder derfor danske forældre i udlandet at få foretaget en vurdering af deres børns læse- og stavekompetencer sammenlignet med danske skolebørn.

Når du har tilmeldt dit barn til  prøverne, vil du modtage et UNI-login, udstedt af det danske undervisningsministerium, og der aftales et tidspunkt for prøvens afvikling.

Prøven afvikles online sammen med en lærer, der på Skype, guider dig og dit barn gennem prøven.

Efter prøvernes gennemførelse udarbejdes der en sammenligning af dit barns besvarelse med en normanalyse baseret på besvarelser fra over 30.000 folkeskoleelever foretaget i foråret 2015, og du får en gennemgang af prøveresultatet.

Pris: 1395,-

Såfremt du efter prøvens gennemførelse ønsker at tilmelde dit barn til et danskforløb med Dansk i Hele Verden, fratrækkes udgiften til prøverne i undervisningsafgiften.

Tilmelding til introduktion