Læseudviklingen

Videncenter for Sprog og læsning beskriver læseudviklingen i følgende fem faser:

  • Legelæsning
  • Tidlig alfabetisk læsning
  • Alfabetisk-fonemisk læsning
  • Ortografisk-morfemisk læsning
  • Automatiseret læsning

Når barnet når til fasen alfabetisk-fonemisk læsning, vil barnet være parat til at modtage den første begynderundervisning i læsning på de undervisningsportaler, som Dansk i Hele Verden arbejder med.

Alfabetisk-fonemisk læsning (Begynderundervisningen)

Når eleven forstår, at bogstaverne repræsenterer lyde, vil eleven kunne staveangribe (lydere) ukendte ord ved at trække bogstavernes lyde sammen til ord (syntese). Denne indsigt i sprogets opbygning kaldes at knække koden.
Ved brug af denne strategi kan eleven nu selvstændigt læse små, enkle tekster og således automatisere afkodningen. Nogle børn har behov for megen træning i denne fase, mens andre hurtigt er klar til mere udfordrende læsestof.

Ortografisk-morfemisk læsning (Mellemtrinnet)

I denne fase begynder eleven at gøre sig fri af den langsommelige og minutiøse afkodning af de enkelte lyde og bogstaver (fonemer og grafemer). Eleven kan nu holde sammen på større dele af ordet på én gang (morfemer), læsningen flyder hurtigere, og der frigøres mentalt overskud til at forholde sig til indholdet i teksten.
Eleven kan efterhånden bruge forskellige læseteknikker, eksempelvis skimming, afhængigt af læseformål

Automatiseret læsning (Overbygningen)

Nu er afkodningen fuldt automatiseret, og eleven kan læse sikkert og hurtigt. Eleven kan reflektere over det læste og har indsigt i valg af læsestrategi og læseteknik i forhold til læseformål. Der læses både for oplevelse og for tilegnelse af viden.

For en nærmere og mere detaljeret beskrivelse henvises til Videncenter for Sprog og læsning

Tilmelding til introduktion