Introduktionsperiode

Prøv det i 3 måneder

I introduktionsperioden gennemføres et 3 måneders undervisningsforløb, hvor du sammen med dit barn oplever de muligheder onlineundervisningen giver. Du kan efter prøveperiodens udløb frit vælge, om du ønsker at fortsætte med undervisningen.

I introduktionsperioden betaler du halvdelen af programmets pris.

Priser

Basisprogram:

kr. 5878,- pr. halvår

Dit barn får en fast lektion hver anden uge. I alt 10 lektioner pr. halvår

Det intensive program:

kr. 9895,- pr. halvår

Dit barn får en fast ugentlig lektion. I alt 20 lektioner pr. halvår

Flexidansk:

kr. 2995,- pr. år

Der kan tilkøbes vejledningstimer til kr. 395,- pr. 30 min.

Læse- og staveprøver:

kr. 1.395,-

Prøverne afvikles online i eget hjem, og du tilbydes efterfølgende en uddybende samtale via Skype om dit barns niveau sammenlignet med danske skoleelever. Se mere her

Såfremt du efter den uddybende samtale tilmelder dit barn til et undervisningsforløb fratrækkes udgiften til prøverne i prisen for det ønskede undervisningsforløb.

I priserne indgår:

  • Lektioner via Skype
  • Online bibliotek med mere end 500 bøger
  • Digitale danskbøger
  • Læringsprogrammer
  • Online adgang 1 år.
  • Læse- og staveprøver
  • Individuelle læringsplaner
  • Løbende evalueringer
  • Online support af alle programmer

I begynderundervisningen samt til dele af staveundervisningen, skal der påregnes et mindre beløb til indkøb af læse- og arbejdsbøger.

Et skoleår udgør 2 semestre.

Tilmelding til introduktion