Skriveudviklingen

Læsning, skrivning og stavning er gensidigt forbundne processer. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes med alle tre områder. For at kunne overskue sammenhængen mellem processerne, er det dog nødvendigt at have indsigt i den enkelte del-disciplin. Det følgende handler om børns skriveudvikling.

Barnets sproglige forudsætninger som fx ordforråd, bogstavkendskab og generel sproglig opmærksomhed danner basis for udviklingen af det skriftsproglige område.

Børn er forskellige og udvikler sig i forskellige tempi på forskellige områder.

Sprogforskere med forskellige læseteoretiske synspunkter er dog i hovedtræk enige om, at de fleste børn gennemløber nogle karakteristiske faser i deres skriveudvikling.  Hver fase består af et antal del-færdigheder, der tilsammen udgør et hele. Eleverne gennemløber ikke nødvendigvis skriveudviklingen på samme måde, hvorfor delfærdighederne heller ikke følger en bestemt rækkefølge.

De fem faser:

  1. Leg og skriv
  2. Skriv løs
  3. Skriv med idé
  4. Skriv med overblik
  5. Skriv avanceret

For en nærmere og mere detaljeret gennemgang henvises til Videncenter for Sprog og læsning.

Tilmelding til introduktion