Staveudviklingen

Videncenter for Sprog og læsning beskriver staveudviklingen som en proces, der følger et trinvist mønster.

Rækkefølgen af de enkelte trin i staveudviklingen er den samme for alle elever. Der er stor forskel på de enkelte elevers udviklingshastighed og på, hvornår de når forskellige udviklingstrin.

Den trinvise staveudvikling fører frem imod, at eleven kan anvende forskellige stavestrategier fleksibelt over for forskellige staveopgaver.

Det er afgørende for den enkelte elevs fortsatte staveudvikling, at eleven arbejder, hvor han/hun er i forhold til processen. Dette indebærer, at der i undervisningen skal stilles forskellige krav på forskellige tidspunkter til den enkelte elev.

Dansk retskrivning bygger på fire principper, som gradvist læres:

  1. Det fonematiske princip
  2.  Lydfølgekonventioner
  3. Det morfematiske princip
  4. Det etymologiske princip

For en nærmere og detaljeret beskrivelse henvises til Videncenter for sprog og læsning

Tilmelding til introduktion