Tal dansk for børn

Tal dansk henvender sig til de børn, som kun har et begrænset dansk talesprog, eller som slet ikke taler dansk i hjemmet, men hvor den ene forælder har dansk som modersmål.

Undervisningen udvikler børnenes talesprog og ordforråd og bygger på en dialog mellem lærer og elev. Børnene opbygger et ordforråd og et hverdagssprog, som skal trænes og benyttes i hjemmet med den dansktalende forælder. Der arbejdes ud fra børnenes hverdagssituationer. Det kan fx være ved morgenbordet, hvor børnene lærer at bede om mælken, juicen, brødet osv., eller børnene lærer, at de altid skal spørge på dansk, om de må se fjernsyn, spille Playstation eller få en legeaftale. Efterhånden som børnene lærer almindelige spørgeformer og almindelig fremsættende sætninger udvides til nye emner.

I lektionerne laver børnene i samspil med deres lærer små animerede film, hvor de lægger stemmer til filmens figurer. Børnene elsker de små film og øver helt naturligt udtalen, inden læreren optager barnets replikker. Efter lektionen viser børnene stolte deres små film til familien, og børnene kan fortsætte med at øve de indtalte replikker.

Tal dansk for voksne

Tal dansk for voksne henvender sig til udlændinge, som ønsker at kunne tale, læse og forstå dansk. Der undervises på alle niveauer, fra begyndere til meget øvede, eller der kan fokuseres på skriftsproget.

Hurtigt kan du føre simple samtaler om hverdagssituationer, og du oplever, at du forstår mere og mere, for hver gang du besøger Danmark.

Lektionerne fokuserer på dialog og udtale, og mellem lektionerne arbejder du med Gyldendals bedste program til dansk for udlændinge

 

 

Tilmelding til introduktion