Dansk i Hele Verden

Få din egen dansklærer

Michael Juul Jensen

Stifter og ejer af Dansk i Hele Verden

Dansk i Hele Verden drives og ejes af Michael, som er uddannet folkeskolelærer i 1996 med linjefag i dansk og har i 23 år undervist i faget dansk på alle klassetrin. I perioden 2005 – 2014 var Michael ansat i den danske sektion på Europaskolen i Bruxelles, hvor han underviste børn med dansk som modersmål samt en del børn med dansk som andetsprog. Michael underviser dagligt børn på folkeskoleniveau, samt børn og voksne som har dansk som andetsprog.

Sanne Brams

Underviser

Sanne er uddannet folkeskolelærer og har i over 20 år undervist i faget dansk på alle klassetrin. Dels i den danske folkeskole og dels på Europaskolen i Bruxelles.  Sanne har siden 2016 undervist elever på Dansk i Hele Verden i såvel dansk som andetsprog som dansk på folkeskoleniveau. Til daglig er Sanne ansat på Skolen på Duevej, hvor hun underviser i dansk, engelsk og dansk som andetsprog.

Bettina Dybbro

Underviser

Bettina er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet i folkeskolen i 13 år. Hun har diplomuddannelse i læsevejledning. Til dagligt arbejder Bettina på Fløng skole, hvor hun underviser i dansk i indskolingen. Desuden varetager hun specialundervisning for børn i skriftsproglige vanskeligheder på alle årgange.