Dansk i Hele Verden

Få din egen dansklærer

Michael Juul Jensen

Stifter og ejer af Dansk i Hele Verden

Dansk i Hele Verden drives og ejes af Michael, som er uddannet folkeskolelærer i 1996 med linjefag i dansk og har i 23 år undervist i faget dansk på alle klassetrin. I perioden 2005 – 2014 var Michael ansat i den danske sektion på Europaskolen i Bruxelles, hvor han underviste børn med dansk som modersmål samt en del børn med dansk som andetsprog. Michael underviser dagligt børn på folkeskoleniveau, samt børn og voksne som har dansk som andetsprog.

Michael-Juul-Jensen
Michael-Juul-Jensen
Michael Juul Jensen

Stifter og ejer af Dansk i Hele Verden

Dansk i Hele Verden drives og ejes af Michael, som er uddannet folkeskolelærer i 1996 med linjefag i dansk og har i 23 år undervist i faget dansk på alle klassetrin. I perioden 2005 – 2014 var Michael ansat i den danske sektion på Europaskolen i Bruxelles, hvor han underviste børn med dansk som modersmål samt en del børn med dansk som andetsprog. Michael underviser dagligt børn på folkeskoleniveau, samt børn og voksne som har dansk som andetsprog.

Sanne Brams

Underviser

Sanne er uddannet folkeskolelærer og har i over 20 år undervist i faget dansk på alle klassetrin. Dels i den danske folkeskole og dels på Europaskolen i Bruxelles.  Sanne har siden 2016 undervist elever på Dansk i Hele Verden i såvel dansk som andetsprog som dansk på folkeskoleniveau. Til daglig er Sanne ansat på Skolen på Duevej, hvor hun underviser i dansk, engelsk og dansk som andetsprog.

Stine Didi Agersø

Underviser

Stine er uddannet folkeskolelærer fra Aalborg Seminarium og har undervist i den danske folkeskolen i ca. 15 år. Hun har stor erfaring med tosprogede børn, som hun har undervist gennem hele sit lærerliv. Til daglig er Stine ansat på en folkeskole i Aalborg midtby, hvor hun primært underviser i dansk, matematik, natur og teknologi, motorik og dansk som andetsprog.

Marianne Overgaard

Underviser

Marianne er uddannet folkeskolelærer og har en Master i dansk som andetsprog. Hun har undervist i 10 år i den danske folkeskole på alle klassetrin, og på sprogskoler hvor hun har undervist voksne i dansk som andetsprog. Marianne har siden foråret 2022 undervist elever i dansk og dansk som andetsprog for Dansk i Hele Verden. Til daglig er Marianne ansat på VUC i Skanderborg, hvor hun underviser voksne i dansk, dansk som andetsprog og matematik, samt varetager ordblindeundervisningen.