Skoleferier

 

Skoleåret 2021– 2022

9/8 2021 – 24/6 2021

  1. semester:   9/8 2021 – 14/1 2022
  2. semester  15/1 2022 – 24/6 2022

 

Feriekalender

Efterårsferie: 18/10 – 24/10 2021

Juleferie: 20/12 2020 – 3/1 2022

Vinterferie: 14/2 – 20/2  2022

Påskeferie: 11/4 – 18/4 2022

Store bededag: 13/5 2022

Kristi Himmelfartsdag: 26/5 -29/5 2022

Pinse: 6/6 2022

Sommerferie 27/6 – 7/8 2022

De nævnte datoer inklusive.

 

Undervisningsprogrammerne er tilgængelige hele året, men der afholdes ikke lektioner i de anførte ferieuger.

 

Lektioner

Lektionernes varighed: 50 min.

Intensiv model i alt 40 lektioner pr. skoleår.

Basismodel i alt 20 lektioner pr. skoleår.

Aflysninger

Lektioner, som aflyses af forældre/elever, skal via mail eller sms meddeles senest 24 timer før lektionens planlagte gennemførelse. Såfremt fristen ikke overholdes, ydes der ingen erstatningslektioner. Såfremt det er muligt, vil rettidigt aflyste lektioner blive forsøgt gennemført på et andet tidspunkt. I tilfælde hvor lektionens opstart forsinkes grundet forhold hos eleven, vil lektionen ikke blive forlænget.

Adgang til onlineprogrammer

Alle elever tildeles via Undervisningsministeriets UNI-Login service et brugernavn og en adgangskode. Dit login er personligt, og må kun benyttes af dig. Du skal derfor opbevare det forsvarligt, og du må under ingen omstændigheder videregive det til trejde part. Glemmer du dit login, kan du få tildelt et nyt, og har du mistanke om, at dit login er blevet misbrugt, så kontakt straks info@danskiheleverden.dk

Alle brugere har online adgang til samtlige undervisningsprogrammer, 24 timer i døgnet, året rundt. Dansk i Hele Verden benytter forskellige leverandører af undervisningsprogrammer og platforme. Dansk i Hele Verden kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud, opdateringer eller andre forhold hos leverandørerne, som forhindrer adgang til programmerne, og der ydes ingen erstatning herfor.

Tilmeldingsperiode

Tilmeldingsperioden gælder for et fuldt semester. 1. semester afsluttes medio januar og andet semester ved sommerferiens begyndelse. Se kalender for skoleåret.

Første gang man tilmelder sig, oprettes en tre måneders prøveperiode. Herefter tilmeldes eleven frem til semestrets slutning.

Såfremt man tilmelder sig i løbet af skoleåret, oprettes ligeledes en tre måneders prøveperiode, og herefter udgør tilmeldingsperioden den resterende periode frem til skoleårets afslutning.

Der ydes ingen tilbagebetaling i tilfælde af, at eleven/forældrene ikke ønsker at fortsætte perioden ud.

Priser

De anførte priser er ekskl. moms, i det undervisningsydelser ikke er omfattet af momspligt.

Betaling

Når der er givet tilsagn om tilmelding fremsender Dansk i Hele Verden faktura med angivelse af betalingsfrist.

Betaling foretages via bankoverførsel til konto:

Sydbank Jelling

Stationsvej 8

7300 Jelling

 

IBAN: DK70 7030 0001752898

SWIFT/BIC: SYBKDK22

Regnr. 7030 Konto nr. 0001752898

Personlige oplysninger

Alle personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand.

 

Ophavsret

Al kommunikation mellem dig og Dansk i Hele Verden  er omfattet af ophavsret. Du accepterer at træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte fortrolig information og må ikke kopiere, distribuere, dele eller offentliggøre oplysninger fra Dansk i Hele Verden.

Tilmelding til introduktion