Dansk i Hele Verden

Vilkår

Lektioner

Lektionernes varighed: 50 min.

Intensiv model i alt 40 lektioner pr. skoleår.

Basismodel i alt 20 lektioner pr. skoleår.

Aflysninger

Lektioner, som aflyses af forældre/elever, skal via mail eller sms meddeles senest 24 timer før lektionens planlagte gennemførelse. Såfremt fristen ikke overholdes, ydes der ingen erstatningslektioner. Såfremt det er muligt, vil rettidigt aflyste lektioner blive forsøgt gennemført på et andet tidspunkt. I tilfælde hvor lektionens opstart forsinkes grundet forhold hos eleven, vil lektionen ikke blive forlænget. Lektioner, som aflyses grundet forhold hos læreren, vil blive afholdt på et andet tidspunkt, som aftales mellem lærer og forældre. 

Adgang til onlineprogrammer

Alle elever tildeles via Undervisningsministeriets UNI-Login service et brugernavn og en adgangskode. Dit login er personligt, og må kun benyttes af dig. Du skal derfor opbevare det forsvarligt, og du må under ingen omstændigheder videregive det til trejde part. Glemmer du dit login, kan du få tildelt et nyt, og har du mistanke om, at dit login er blevet misbrugt, så kontakt straks info@danskiheleverden.dk

Alle brugere har online adgang til samtlige undervisningsprogrammer, 24 timer i døgnet, året rundt. Dansk i Hele Verden benytter forskellige leverandører af undervisningsprogrammer og platforme. Dansk i Hele Verden kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud, opdateringer eller andre forhold hos leverandørerne, som forhindrer adgang til programmerne, og der ydes ingen erstatning herfor.

Tilmeldingsperiode

Tilmeldingsperioden gælder for et fuldt semester. 1. semester afsluttes medio januar og andet semester ved sommerferiens begyndelse. Se kalender for skoleåret.

Første gang man tilmelder sig, oprettes en prøveperiode på 1 måned inkl. 4 onlinelektioner. Herefter tilmeldes eleven frem til semestrets slutning.

Såfremt man tilmelder sig i løbet af skoleåret, oprettes ligeledes en prøveperiode på 1 måned, og herefter udgør tilmeldingsperioden den resterende periode frem til skoleårets afslutning.

Der ydes ingen tilbagebetaling i tilfælde af, at eleven/forældrene ikke ønsker at fortsætte perioden ud.

Priser

De anførte priser er ekskl. moms, i det undervisningsydelser ikke er omfattet af momspligt.

Betaling

Når der er givet tilsagn om tilmelding fremsender Dansk i Hele Verden faktura med angivelse af betalingsfrist.

Betaling foretages via bankoverførsel til konto:

Sydbank Vejle

Kirketorvet 4

7100 Vejle

 

IBAN: DK2370450001567351

SWIFT/BIC: SYBKDK22

Regnr. 7045 Konto nr.0001567351

Personlige oplysninger

Alle personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand.

 

Ophavsret

Al kommunikation mellem dig og Dansk i Hele Verden  er omfattet af ophavsret. Du accepterer at træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte fortrolig information og må ikke kopiere, distribuere, dele eller offentliggøre oplysninger fra Dansk i Hele Verden.